Roofvogels en enkele karakteristieke en schaarse soorten in het Bergherbos (Gld) in 2008

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl).

Document: 

inv2011-09 bergherbosLR-ZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/09

Auteurs: 

Klaassen O.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands