Rombout de Wijs, 1951-2013

Op 15 maart overleed Rombout de Wijs. We kenden hem als een vriendelijke, bescheiden en volhardende veldwerker die graag en goed meedacht over methoden van (broed)vogelonderzoek.

Zijn volharding blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat hij drie telgebieden in het Naardermeer liefst 29 jaar onderzocht. Daarmee behoren deze tot de langst onderzochte broedvogelplotjes van ons land. Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) had ook zijn speciale belangstelling, waarbij hij een kritische maar opbouwende correspondentie met Sovon voerde over methodologische aspecten als tussenteller-variatie, fusie-afstanden en Autocluster. Daar hebben we zeker baat bij gehad.

Als medewerker aan de natuurdatabank bij Natuurmonumenten wisselden we regelmatig gegevens uit. Typerend voor de vasthoudendheid van Rombout is ook zijn zoektocht naar het al dan niet voorkomen van een bepaalde vluchtroep van de Ransuil die in de literatuur niet beschreven wordt, maar bij een deel van de Nederlandse vogelaars wel bekend is. Naast vogels hadden vleermuizen, sprinkhanen en krekels zijn speciale belangstelling, zie ook http://www.home.zonnet.nl/myotis2/downloads.htm

Arend van Dijk