Foto: Ran Schols

Roekenteller(s) gezocht

Voor een negental kolonies in de directe omgeving van Meppel zijn we op zoek naar een nieuwe teller. Heb je nog wat uurtjes over dit voorjaar?

Het gaat om een aantal middelgrote (20-60 nesten) en een paar grote kolonies 100-300 nesten. Er bestaat een lange reeks van tellingen en het zou zonde zijn als die reeks wordt onderbroken of de kolonies zelfs helemaal niet meer geteld worden!

Snelheid geboden

Voor dit jaar is haast geboden omdat de bomen erg snel in het blad schieten komende weken. De telinspanning is relatief klein. Je telt de bezette nesten of het aantal paren minimaal twee keer in het broedseizoen. Dat is al even begonnen en het is handig om je tellingen te doen voordat het gebladerte te dicht is.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joost van Bruggen.