Richtlijnen aanleveren bericht voor de Digitale Nieuwsbrief

We zien de digitale nieuwsbrief niet alleen als medium voor alle Sovon-gerelateerde berichten, maar willen ook graag lokale vogelwerkgroepen en vogelaars een platform bieden hun berichten breder te verspreiden. Heb je nieuws of oproepen dat ook voor een breder publiek interessant is, neem dan contact op met de redactie. Hieronder enkele richtlijnen en tips voor het aanleveren van kopij.

Inhoud

De inhoud van de Digitale Nieuwsbrief bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemeen Sovon-nieuws: zoals aankondiging van de Landelijke Dag, nieuw verschenen rapporten, persberichten, oproepen, veranderingen bij de kantoor-medewerkers, etc.
  • Projectnieuws: nieuws opgesteld door projectcoördinatoren, zoals hoogwatertellingen in de Waddenzee, watervogels in de Zoete Rijkswateren, resultaten van PTT-tellingen, nieuws vanuit het BMP, etc.
  • Regionaal nieuws: berichten van DC's, RC's, ambassadeurs. Ook nodigen we Vogelwerkgroepen uit om nieuws vanuit hun werkgroep via onze maandelijkse nieuwsbrief bekend te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan aankondigingen van lezingenactiviteiten of oproepen tot speciale tellingen

Frequentie

De nieuwe nieuwsbrief komt 12x per jaar uit, maar dat betekent niet dat alle betrokkenen allemaal tegelijk 12x per jaar stukjes moeten aanleveren. De nadruk vanuit de projecten ligt in najaar en winter meer op watervogels, vanaf het vroege voorjaar meer op broedvogels.

Bij de regio-ingang willen we maandelijks ten minste één onderwerp opnemen: maar dat kan dus verschillend van aard zijn: nieuws vanuit watervogeltellingen in de regio (van de RC), nieuws over broedvogels (DC of Atlas-DC).

Uiteraard kan ook beide tegelijk. Juist doordat we hier flexibel in zijn, kun je steeds naar believen iets vanuit je regio kwijt, en ben je niet meer gebonden aan bijvoorbeeld de 2x per jaar die voorheen door de Provinciale Nieuwsbrief werd geboden.

Lengte en tussenkopjes

Lezen van het beeldscherm wordt heel anders ervaren dan van papier. Om het lezen zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn er enkele richtlijnen voor het opstellen van berichten.

  • Knip lange verhalen op in aparte alinea's met een kopje
  • Hou voor een onderwerp als richtlijn 200 woorden aan 

Langer mag, maar bedenk of je het stuk dan niet liever in twee onderwerpen knipt. Kortere stukken tekst met een titel nodigen sneller tot lezen uit als lange lappen tekst zonder tussenkopjes.

Wil je veel informatie kwijt, overweeg dan de porties over meerdere nieuwsbrieven te verdelen, en bij de verdeling in te spelen op actuele ontwikkelingen in het veld. Vooral voor de regionale insteek (bijv. overzicht zeldzame broedvogels) is dit een aan te bevelen werkwijze, omdat je dan op meer momenten van het jaar materiaal hebt.

Wil je echt persé het grote overzicht van bijzondere broedvogels of bijzondere waarnemingen in zijn geheel kwijt: begin met een korte samenvatting van de highlights (die uitnodigen tot verder lezen), en begin dan het overzicht zelf. Bij dat grote overzicht is het dan wel weer aan te bevelen de tekst regelmatig met een tussenkopje te onderbreken, zodat geen grote lappen tekst ontstaan.

Teaser

In de digitale nieuwsbrief verschijnt in eerste instantie alleen de eerste regels van de tekst, met een link naar meer. Dat betekent dus dat je een tekst doorgaans een pakkende titel meegeeft, en niet met een hele lange inleiding moet begint.

Geef in de inleiding de boodschap of highlights van het verhaal in de eerste regels weer. Het helpt om in de inleiding alleen antwoord te geven op de vragen : wie? wat? waar? waarom? wanneer?. De rest komt in het vervolg van het bericht 

In de dan volgende tekst rol je het verhaal dan verder uit. Deze werkwijze vereist een iets andere denkwijze dan we meestal gewend zijn.