Resultaten van de broedvogelkartering in De Fluezen in 2012

Document: 

Rap_2013-14_de_Fluezen.pdf

Rapportnummer: 

2013/14

Auteurs: 

Jager K. & Postma J.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands