Resultaten uit het Meetnet Nestkaarten

Tijdens deze lezing vertellen we over het nut en de noodzaak van het verzamelen van broedbiologische gegevens van vogels. Aan de hand van concrete resultaten uit het Meetnet Nestkaarten en voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe nestgegevens kunnen bijdragen aan het achterhalen van oorzaken van populatieveranderingen, het vroegtijdig signaleren van deze veranderingen bij langlevende soorten en het evalueren van beheermaatregelen. Daarnaast gaan we in op hoe je zelf als waarnemer kunt meedoen aan het Meetnet Nestkaarten.

Doel

Kennis maken met het belang van broedbiologisch onderzoek en informeren over de resultaten van het Meetnet Nestkaarten.

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is broedbiologisch onderzoek aan vogels.

Omvang

1,5 uur

Lezinggever(s)

Chris van Turnhout

Frank Majoor