Registratie nestonderzoek aanvragen

Via dit formulier vraag je een registratiebewijs aan om nest(kast)en te mogen onderzoeken voor Digitale Nestkaart en Nestkaart Light. Na insturen ontvang je het registratiebewijs via de e-mail. Hiermee is een ontheffing van het verbod in de Wet natuurbescherming voor het verstoren van nesten niet nodig. Vervolgens krijg je elk jaar automatisch een nieuw registratiebewijs voor het betreffende seizoen toegestuurd, zolang nestkaarten worden ingestuurd naar Sovon. Bij vragen kun je mailen naar nestkaart@sovon.nl