Recent onderzoek aan de Noordse woelmuis in Fryslân

Nico Beemster - Altenburg & Wymenga i.s.m. Zoogdiervereniging

In 2019-2021 gaan Altenburg & Wymenga, de Zoogdiervereniging en Wageningen Environmental Research jaarlijks de Noordse woelmuispopulatie in Fryslân monitoren door een eDNA-analyse op verzamelde keutels. Omdat de werkzaamheden jaarlijks plaatsvinden vanaf half augustus zijn hierover nog geen gegevens te presenteren. Daarom wordt in de presentatie een overzicht gegeven van recent onderzoek aan de Noordse woelmuis in Fryslân. Een eDNA-analyse van keutels heeft eerder plaatsgevonden in 2017. Hieruit is gebleken dat de verspreiding van de Noordse woelmuis sinds de jaren '90 aanzienlijk is afgenomen. In 2018 is een habitatanalyse voor de Noordse woelmuis uitgevoerd waarbij de geschiktheid van  habitat is bepaald op basis van de combinatie van geschikte vegetatiestructuur, voldoende inundatie of sterke kwel (als vervanging van voldoende inundatie), of de aanwezigheid van eilanden ver uit de oever. Verder wordt ingegaan op de jaarlijkse monitoring (sinds 2007) van Noordse woelmuizen in het Sneekermeergebied.