Foto: Ran Schols

Ratelende Braamsluipers

Ook de Braamsluipers zijn flink aan het binnenkomen. Het rateltje is op allerlei plekken met struwelen te horen, tot in steden aan toe.

Maar in tegenstelling tot veel andere zomergasten concentreren de eerste waarnemingen zich meer benoorden de Grote Rivieren dan ten zuiden ervan. Zie bijvoorbeeld het kaartje van waarneming.nl

Dat valt deels te rijmen met de verspreiding, want Braamsluipers zijn in met name Noordoost-Nederland dichter gezaaid dan op de zandgronden van Zuid-Nederland. Bekijk de verspreidingskaart van de Braamsluiper.

Niet te snel denken aan doortrekkers trouwens, wanneer een Braamsluiper na een paar dagen ratelen stilvalt. Doortrek is niet op grote schaal te verwachten, want de vogels arriveren uit zuidoostelijke richting (trekken naar Oost-Afrika) en gaan hooguit nog door naar de Britse Eilanden.

Broedvogels kunnen binnen enkele dagen na aankomst beginnen met nestelen en houden dan hun snavel. Om die, als alles goed gaat, eind mei of in juni weer open te doen voor het tweede broedsel.