Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1994/95 in Nederland

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 1997/01

Auteurs: 

van Turnhout C. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands