Punt Transect Tellingen van wintervogels in Nederland in 1996-97

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 1999/08

Auteurs: 

Boele A. , Koffijberg K. , van Turnhout C. & Meijer R.

Jaar van uitgave: 

1999

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands