Boerenzwaluw nestentelling

Foto: Hans Schekkerman

Hoe gaat het met de Boerenzwaluw in ons land? Om hier zicht op te krijgen, roepen Sovon en Vogelbescherming iedereen op om nesten door te geven in aangegeven telperiodes.

Doel
Inzicht in verspreiding, trend in aantal tweede broedsels

Wanneer
Er zijn twee telperiodes, omdat we inzicht willen krijgen in het aandeel van de populatie dat een tweede legsel heeft.

  • Eerste telling tussen 20 mei en 15 juni
  • Tweede telling tussen 5 en 25 juli

Hoe tellen
Iedereen die toegang heeft/krijgt tot een erf kan het aantal bewoonde boerenzwaluwnesten tellen en online doorgeven. Als het niet jouw eigen erf betreft, benader dan eerst de erfbewoner en vraag om toestemming om de nesten te tellen. Leg uit dat je alle gebouwen op de aanwezigheid van Boerenzwaluwen wilt controleren. Mogelijk vindt de erfbewoner het leuk om daarbij te helpen. Geef aan dat je na je eerste bezoek nog een keer wilt terug komen om ook de tweede legsels te tellen.

De verwerking van je tellingen gaat via tuintelling.nl. Daar lees je precies hoe je een telling doet en doorgeeft.

Invoer tellingen
Tellingen kun je online invoeren via een aparte invoermodule in de Tuintelling.