foto: Luc Hoogenstein (Saxifraga)

Problemen voor Ringmus?

Ringmussen werden ooit door nestkastcontroleurs beschouwd als een plaag. Tegenwoordig zijn ze eerder blij als ze er eentje aantreffen.

De stand van deze soort is sinds 1990 gehalveerd, en er zijn geen tekenen die op herstel wijzen. Het is duidelijk dat deze bij het platteland horende vogel te lijden heeft onder veranderingen in de landbouw. Maar wanneer doen zich de grootste problemen voor?

In het nieuwe broedvogelrapport krijgt deze soort uitgebreide aandacht. Een analyse van nest- en ringgegevens geeft aan dat het broedsucces jaarlijkse variaties kent maar landelijk gezien redelijk stabiel blijft (lokaal kan het anders zijn!). De grootste problemen doen zich vermoedelijk voor tussen het uitvliegen van de jongen en het volgende voorjaar. Ringmussen zijn standvogels en vooral jonge vogels zullen het dan op ons voor zaadeters voedselarme platteland moeilijk hebben.

Het broedvogelrapport 2011 wordt in maart aan alle broedvogeltellers gestuurd en zal ook als pdf op de website komen.