Predatie bij weidevogels; Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand

Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand.

Zie ook:

Document: 

Predatie bij weidevogels_rap2005_11.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2005/11

Auteurs: 

Teunissen W., Schekkerman H. & Willems F.

Jaar van uitgave: 

2005

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands