Positieve en negatieve (neven-) effecten van aantalsregulerende maatregelen bij overzomerende Grauwe Ganzen

Document: 

Effecten aantalsregulatie overzomerende Grauwe Ganzen_rap2004_12.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2004/12

Auteurs: 

Voslamber B., van Turnhout C. & Willems F.

Jaar van uitgave: 

2004

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands