Populatietrends watervogels 1975-2010

Overzicht van trends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010. Gebaseerd op watervogeltellingen georganiseerd door Sovon (en voorheen andere organisaties).

Document: 

Watervogeltrends_LIM853-1_Hornman.pdf

Auteurs: 

Hornman M. et al.

Jaar van uitgave: 

2012

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

85

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands