Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010

Nederland is een watervogelland bij uitstek en het is dan ook niet verwonderlijk dat watervogeltellingen in ons land een lange traditie kennen. Van verschillende soorten is op enig moment van het jaar het grootste aandeel van de wereldpopulatie binnen onze grenzen te vinden. Monitoring van watervogelpopulaties is dan ook een belangrijke pijler onder het Nederlandse natuurbeleid en de invulling van verschillende internationale conventies en verdragen. Veel watervogels doen het tegenwoordig goed, maar er zijn ook soorten die vanwege hun voortdurende afname speciale aandacht verdienen. In dit artikel presenteren we een overzicht van aantalsontwikkelingen in de afgelopen drie decennia.

Document: 

Limosa_85-3_2012_97-116Hornman_etal.pdf

Auteurs: 

Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L.

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

NOU

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

85

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands