Pluslidmaatschap

€37.50

Het pluslidmaatschap van Sovon biedt, naast ons kwartaaltijdschrift Sovon-Nieuws en korting op artikelen, tevens toezending van Limosa: het kwartaaltijdschrift over vogelonderzoek van NOU en Sovon gezamenlijk. Apart kost dit € 39,00 maar via dit pluslidmaatschap heeft u meteen € 1,50 voordeel!

Meer korting

Waarnemers en andere vrijwilligers die een actieve bijdrage aan Sovon leveren, jongeren t/m 25 jaar en leden van Vogelwerkgroepen kunnen voor een korting kiezen op het pluslidmaatschap. Ga daarvoor naar pluslidmaatschap met korting.

Let op: deze combinatiekorting is niet mogelijk voor NOU-leden. Ontvangt u reeds Limosa via de NOU? Neemt u dan even contact met ons op via info@sovon.nl.

Google Adwords: