Pluslidmaatschap

€37.50

Het pluslidmaatschap van Sovon biedt, naast ons kwartaaltijdschrift Sovon-Nieuws en korting op artikelen, tevens toezending van Limosa: het kwartaaltijdschrift over vogelonderzoek van NOU en Sovon gezamenlijk. Apart kost dit € 39,00 maar via dit pluslidmaatschap heeft u meteen € 1,50 voordeel!

Meer korting

Waarnemers en andere vrijwilligers die een actieve bijdrage aan Sovon leveren, jongeren t/m 25 jaar en leden van Vogelwerkgroepen kunnen voor een korting kiezen op het pluslidmaatschap. Ga daarvoor naar pluslidmaatschap met korting.

Let op: deze combinatiekorting is niet mogelijk voor NOU-leden. Ontvangt u reeds Limosa via de NOU? Neemt u dan even contact met ons op via info@sovon.nl.

Ingangsdatum

Een lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar. Bij aanmeldingen na 31 oktober gaan we ervan uit, dat het lidmaatschap geldt voor het volgende kalenderjaar. Je ontvangt van ons wel alvast nummer 4 van Sovon Nieuws. Wil je ons meteen al steunen voor het huidige jaar? Fijn! Geef dat dan a.j.b. aan bij je bestelling. Je krijgt uiteraard alle reeds verschenen nummers toegestuurd!

 

Google Adwords: