Petra Verburg

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Teamleider Onderzoek

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

petra.verburg@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 448

Onderzoeksveld: 

Petra Verburg is een ervaren projectleider in projecten op het grensvlak van natuurwetgeving, onderzoek en advisering. Zij kan snel tot de kern van de vraag komen en de juiste informatie boven tafel krijgen. Door haar goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden kan zij deze informatie zowel binnen het projectteam als naar de opdrachtgever helder verwoorden.

Expertise: 

 • Aansturing Team Ecologisch Advies & Inventarisaties
 • Natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, N2000)
 • Ecologische effectbeoordelingen
 • Ecologische advisering
 • Nationale Databank Flora en Fauna
 • Gebruik vogelgegevens voor toetsingen

CV: 

 • Werkzaam bij Sovon als teamleider Ecologisch advies & Inventarisaties sinds 2007
  Tevens projectleider voor complexere projecten op het gebied van natuurwetgeving en in het kader van gegevensontsluiting (Nationale Databank Flora en Fauna - NDFF)
 • Daarvoor als specialist ecologie/projectmedewerker werkzaam bij respectievelijk bureau Stadsnatuur Rotterdam, Van der Molen Groenconsult in Lobith en Arcadis.
 • Opleiding Bos en Natuurbeheer aan Internationale Hogeschool Larenstein (thans Hogeschool Van Hall Larenstein) afgerond in 2000, in de richting Natuur- en Landschapstechniek.

Publicaties: 

 • Van Roomen, M., P. Verburg & R. Vogel, Toetsing aan vogeldoelen, tijdschrift Toets, nummer 1, 2011.