Persbericht Vogelbescherming: Kandidaten Gouden Lepelaar gezocht!

Zeist, 18 december 2012

De Gouden Lepelaar is een bijzondere prijs van Vogelbescherming Nederland. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, die een meer dan gewone bijdrage heeft geleverd aan de bescherming van vogels. Kandidaten kunnen vrijwilligers op het gebied van vogelbescherming zijn, maar ook professionele beschermers, onderzoekers of mensen die via kunst, proza of op journalistieke wijze het belang van vogels onder de aandacht hebben gebracht. Ook heel vernieuwende ideeën kunnen aanleiding zijn om mensen voor te dragen. Vogelbescherming wil met de Gouden Lepelaar mensen danken en in het zonnetje zetten. Een commissie uit de ledenraad adviseert het bestuur bij het selecteren van kandidaten.

Algemene criteria

De Gouden Lepelaar kan door het bestuur van Vogelbescherming Nederland worden uitgereikt aan personen die: op uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen aan de bescherming van vogels, nationaal of internationaal, bijvoorbeeld doordat zij zich langdurig op een veelzijdige manier hebben ingezet voor de bescherming van vogels op een bijzondere of op vernieuwende wijze hebben bijdragen aan de bescherming van vogels. Dit laatste maakt ook jongere personen en personen buiten het veldwerk- of beschermingswerk tot mogelijke kandidaten; niet in strijd met het Verenigingsbeleid hebben gehandeld. Download volledig overzicht met criteria (zie bijlage).

Kandidaten voordragen

Iedereen kan kandidaten voordragen. Goed gemotiveerde voorstellen kunnen uiterlijk tot 1 maart 2013 gericht worden aan het bureau van Vogelbescherming, ter attentie van Ellis Samsom, Postbus 925, 3700 AX Zeist, of