foto: Ran Schols

Patrijzen onder de loep

Op 15 februari starten de tellingen voor het Jaar van de Patrijs. Tellingen die er in combinatie met nader onderzoek hopelijk toe bijdragen dat we niet alleen weten hoe hij ervoor staat, maar ook hoe de soort te behouden. 

Nergens in Europa heeft de Patrijs zo veel aandacht gekregen als in Engeland. Dick Potts heeft er een halve eeuw baanbrekend onderzoek op zitten en heeft dat samengevat in een recent verschenen monografie (465 pags., uitgeverij Collins). Net als bij ons is de Patrijs ook in Engeland in grote delen van het land weggevaagd. Maar er zijn ook positieve geluiden, want experimenten met terreinbeheer brachten lokaal een florerende populatie Patrijzen terug. En niet alleen dat, ook zeldzame akkerplanten, insecten, zoogdieren en vogels (inclusief roofvogels) keerden terug.

Hij pleit dan ook hartstochtelijk voor meer van zulke 'oases in de biodiversiteitswoestijn' van het moderne agrarische landschap.