Overzomerende grauwe ganzen in het noordelijk Deltagebied

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

Alterra-rapport 139 Alterra, Wageningen / SOVON-onderzoeksrapport 2000/06

Auteurs: 

Schekkerman H. , Klok C. , Voslamber B. , van Turnhout C. , Willems F. & Ebbinge B. S.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Publicatietaal: 

Nederlands