Overview of monitoring work on numbers, reproduction and survival of waterbird populations important in the Wadden Sea and the East Atlantic Flyway

Document: 

Inf_2011-02_Flywaymonitoring.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2011/02

Auteurs: 

Marc van Roomen M. , Schekkerman H. , Delany S. ,van Winden E. , Flink S. , Langendoen T. , & Nagy S.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Watervogels

Publicatietaal: 

Engels