Opzet data-opslagsysteem met oude telreeksen van watervogels in het IJsselmeergebied

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2000/06, RIZA-rapport BM00-03

Auteurs: 

Voslamber B. & van Winden E. A. J.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON, Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands