Op zoek naar Grutto, Kievit en Gele Kwik: een overzicht van meer dan 20 jaar weide- en akkervogels tellen in Fryslân

Jelle Postma - Sovon

Er wordt in heel Nederland al jarenlang geteld volgens de BMP-methode (Broedvogel Monitoring Project, MAS), zo ook in Friesland. Maar waar zitten weide- en akkervogels in Friesland en waarom? Hoe is het ze vergaan de afgelopen 23 jaar?

Jelle Postma, coordinator van het Weidevogelmeetnet Friesland, geeft een overzicht.