Op hoeveel plekken in Nederland is de waarde gevaarlijk voor vogels?

Op bijgaand kaartje is te zien in welke gebieden de imidacloprid-concentraties boven de 20 nanogram per liter uitkomen. Alle soorten tegelijk bekijkend vonden we dat boven 20 nanogram per liter de populatietrends van vogels negatief werden. Maar omdat de onderzochte soorten waarschijnlijk verschillend reageren en ook de lokale situatie waarschijnlijk van invloed kan zijn, is dit niet een 100% zwart-wit plaatje: het geeft de gebieden aan met een hoog risico op afnemende populaties van insectenetende vogels in het agrarisch gebied.

Gemeten imidacloprid-concentratie in oppervlaktewater