Onverwachte aanpassingen in broedgedrag als reactie op klimaatsverandering

Christiaan Both, Conservation Ecology Group, Rijksuniversiteit Groningen

Het leidt weinig twijfel dat de meeste vogelsoorten zich op de één of andere manier zullen moeten aanpassen aan klimaatsverandering.

Als je al lang dezelfde vogelsoort bestudeert, dan denk je wel een goed idee te hebben over welke aanpassingen mogelijk zijn, en welke juist zeer onwaarschijnlijk. Zo dacht ik er redelijk zeker van te zijn dat Bonte Vliegenvangers wel eerder konden gaan broeden, maar niet dat ze succesvol twee legsels in hetzelfde seizoen konden grootbrengen. Tot mijn grote verbazing zien we echter dat vliegenvangervrouwen de laatste jaren soms twee broedsels achter elkaar grootbrengen, met twee verschillende mannen. Alleen de heel vroeg broedende vrouwen doen dit, en dergelijk vroeg broedende vrouwen zijn pas een heel recent verschijnsel. Tweede broedsels zijn nog wel heel zeldzaam, en misschien worden ze nooit algemeen. Ik wil echter niets meer uitsluiten, en mogelijkerwijs komen we de komende jaren voor meer verrassingen te staan van vogels die zich onverwacht flexibel tonen.