Ontwikkeling akker- en weidevogels Zeeland, 1998-2004

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2008/35

Auteurs: 

Zuijlen G. J. C. van & Vergeer J. W.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands