Onderzoek naar wespendieven in zuidoost Friesland

René Riem Vis

In een langlopend project word in zuidoost Friesland het lokale wespendiefbestand in kaart gebracht.

Nesten worden zoveel als mogelijk opgezocht, de nestjongen ge(kleur)ringd en indien mogelijk de ouders gevangen om ook te ringen. Adulte vogels in vlucht worden op de foto gezet zodat ze individueel geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van het verenkleed.

Cameravallen worden bij nesten geplaatst om data te verzamelen over het verloop. Broedsucces, prooiaanvoer, taakverdeling van de ouders en eventuele predatie kan zodoende gedocumenteerd worden. Opvallende waarnemingen zijn gedaan over wisselingen in paarsamenstelling en bezoek door meerdere wespendieven aan nesten.