Onderzoek aan vogelconcentraties en vogelbewegingen langs het traject van de hoogspanningsleiding Doetinchem-Wesel; Resultaten Nederlandse deel

Document: 

Inf 2010-02 Doetinchem Wesel.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2010/02

Auteurs: 

de Boer, V. , Lemaire, A.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands