Kramsvogels (foto Ruud Bouwman, trektellen.nl)

Noordwaartse trek

Het is bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Dat is te merken aan het gedrag van sommige vogelsoorten. Zingende Zanglijsters (lokale overwinteraars) en noordwaartse trek van verschillende ganzensoorten, waaronder Kleine Rietgans, Kolgans en Toendrarietgans.

Ook trekken er al weer wat groepen Kramsvogels in richtingen tussen noord en oost. Vaak zijn het groepen die korte tijd in een houtwal neerstrijken of op grasland foerageren, om vervolgens zonder aanleiding op te vliegen en hoog door te gaan. Die onrust is kenmerkend voor vogels die last krijgen van voorjaarskriebels.

Of dat te optimistisch is, zal snel genoeg blijken. Aan het eind van de week dalen de temperaturen, en dat het ook in februari nog ijzig koud kan zijn, weten we nog van vorig jaar. Dezelfde Kramsvogels die nu zo enthousiast in noordoostelijke richting vertrekken, komen binnenkort misschien weer in omgekeerde richting langs. Blijkbaar vormen zulke energieverslindende escapades geen groot probleem.