Nog toekomst voor trekvogels in de Sahel?

Leo Zwarts

40% van de Europese vogels overwintert ten zuiden van de Sahara, samen 3 miljard vogels en 120 verschillende soorten.

Met de meeste van deze langeafstandtrekkers gaat het slecht tot heel slecht. We weten waarom de in Afrika overwinterende moeras- en watervogels (zoals Zomertaling, Kemphaan) achteruit zijn gegaan, maar waarom landvogels als Zomertortel, Duinpieper, Grasmus, enz. zijn gedecimeerd was nog steeds een raadsel.

Om dat raadsel op te lossen hebben we de afgelopen 12 jaar in de Sahel, van Senegal tot en met Ethiopië, systematisch bomen en vogels geteld in random plotjes en die data gecombineerd met historische gegevens (vroegere vogeltellingen, vegetatieopnames, enz.), hoge resolutie satellietbeelden, oude satelliet foto’s van de CIA, enz. In ons verhaal laten we zien dat het onderzoek een aantal onverwachte resultaten heeft opgeleverd.