klapekster (foto Harvey van Diek)

Nog steeds weinig Klapeksters?

Vorig najaar waren er relatief veel Klapeksters in ons land. Dit jaar lijken het er minder te zijn, maar het eerste simultane telweekend op 22 en 23 december 2012 zal meer zekerheid geven.

Waarneming.nl en Sovon organiseren deze winter twee simultaantellingen van overwinterende Klapeksters. De eerste vindt over drie weken plaats en kan nog wel wat tellers gebruiken! Kijk eens op de pagina met meer informatie en claim een telgebied. Ook als er geen Klapekster blijkt te zitten in je telgebied, is dit nuttige informatie. Dit jaar worden namelijk eenvoudige vragen aan de tellers gesteld over het terreinbeheer in de onderzochte gebieden (begrazing). Daarmee hopen we erachter te komen wat nu precies de factoren zijn die de aan- of afwezigheid van Klapeksters verklaren.

De tweede telling vindt eind januari plaats. Vervolgens worden niet alleen de resultaten van deze winter geanalyseerd, maar ook die van voorgaande winters waarin simultaantellingen plaatsvonden. We hopen op veel medewerking!