Kolganzen en Brandganzen. Foto: Harvey van Diek

Nog steeds veel winterganzen: tellers gezocht

Grote aantallen Kolganzen, Brandganzen en andere ganzen in de weilanden: in de meeste delen van het land een voor begin april ongewoon beeld.

Volgend weekend vindt weer de maandelijkse watervogeltelling plaats (rond 13 april). Dan worden de vaste monitoringgebieden geteld. Door de aanhoudend lage temperaturen en harde tegenwind zijn er nog veel winterganzen aanwezig in ons land (naast een aantal andere soorten. Lees ook het bericht op Facebook hierover).  .

In de winter worden ook tellingen uitgevoerd op de (overige) ganzen- en zwanenpleisterplaatsen. Die tellingen lopen normaliter tot en met maart, met uitzondering van gebieden waar veel Rotganzen en Brandganzen pleisteren. De andere winterganzen zijn meestal eind maart grotendeels verdwenen.

Dit jaar, met zijn koude voorjaar, kan het wel eens anders zijn. Daarom vragen we de tellers om volgend weekend de ganzen- en zwanengebieden niet over te slaan. Graag alle ganzensoorten noteren en ook de Nijlgans. Het kan meer licht werpen op aantallen en verspreiding onder uitzonderlijke omstandigheden.