Roodborsttapuit. Foto: Ran Schols

Nog steeds niet op volle sterkte

Nog steeds zijn veel trekvogels vertraagd. Dat geldt in het bijzonder de vogels die diep in Afrika overwinteren maar soms in de laatste dagen van maart bij ons opduiken, zoals Boompieper en Fitis.

Maar het geldt ook voor soorten die minder zuidelijk gaan, en in Zuid-Europa en Noord-Afrika overwinteren. Tjifjtaffen zijn nog steeds spaarzaam gezaaid, Zwartkoppen blinken door afwezigheid, en van de Roodborsttapuiten is in veel gebieden pas een fractie aanwezig. Opmerkelijk genoeg zijn de eerste vogels wel al met strootjes aan het sjouwen, net als in andere, veel zachtere voorjaren.

Het mannetje waakzaam op een paaltje of struik, het vrouwtje onopvallend scharrelend op de grond, op zoek naar geschikte plekken en materiaal.