Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, januari 2013

Nieuwsbrief seizoen 2012/2013, nr 5, januari 2013

Document: 

watervogeltellingen_2013_01.pdf

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands