Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, december 2012

Nieuwsbrief seizoen 2012/2013, nr 4, december 2012

Document: 

watervogeltellingen_2012_12.pdf

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Ganzen

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands