Nieuwsbrief Watervogeltellingen in Nederland, april 2013

Nieuwsbrief seizoen 2012/2013, nr 8, april 2013

Document: 

watervogeltellingen_2013_04.pdf

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Nieuwsbrief

Soortgroep: 

Watervogels

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands