Nieuwe website!

De website van Sovon is compleet vernieuwd. Het nieuwe ontwerp sluit aan bij onze nieuwe huisstijl, maar heeft vooral als doel om jou als bezoeker beter van informatie te voorzien.


Actueel
Als bezoeker van de website zie je drie items centraal in beeld staan. ‘Actueel’ is gericht op nieuws, oproepen en andere meldingen vanuit Sovon; ‘Onderzoek’ brengt relevante telprojecten en onderzoek in beeld; ‘Uit ’t veld’ is gericht op verhalen uit het veld van collega’s én waarnemers.

Daarnaast hebben we een compleet vernieuwd navigatiemenu, waarmee je snel kunt zien waar je moet zijn. Onderaan staat ten slotte nog de zogenoemde footer, die vooral bedoeld is als extra service om je, ongeacht op welke pagina je je bevindt, op weg te helpen. Nog onveranderd is het invoergedeelte van de website.

Doelgroeponderzoek
De website is voor een groot deel tot stand gekomen met hulp van waarnemers. Vorig jaar hebben we een enquête gehouden onder bezoekers van de website. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met een aantal waarnemers en opdrachtgevers. Aan de hand van vragen en gesprekken rondom de oude site kregen we meer inzicht in de gebruiksvriendelijkheid en behoeften van alle bezoekers.

Een belangrijke conclusie was de grote behoefte aan een betere ontsluiting van informatie. Daarin hopen we een flinke sprong voorwaarts te hebben gemaakt en denken we dat bezoekers met de nieuwe website beter de informatie vinden die ze zoeken.

Laat van je horen
Het is natuurlijk even wennen, een nieuwe site. Toch hopen we dat je snel je weg hebt gevonden. Lukt dit niet, of zie je punten voor verbetering, dan horen we dat graag. Want de website is nog niet 100% klaar en wordt in de komende maanden verder uitgebouwd. Met jouw ervaringen kunnen we de nieuwe website gericht verder aanpakken. Ook zijn we nog op zoek naar geschikt fotomateriaal voor op de site. Denk je geschikte foto's te hebben, neem dan contact op met de webredactie.

Geef je feedback op de nieuwe website »