Nieuwe Limosa verschenen

Amper twee maanden na het vorige nummer is er weer een nieuwe Limosa! Nummer drie van dit jaar.

Hierin een forse bijdrage van Sovon over de populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in ons land sinds 1975. Maar liefst 70 soorten worden besproken. Over de afgelopen 30 jaar is het aantal watervogels in ons land toegenomen, waarbij trends gedomineerd worden door de groeiende ganzenpopulaties.

In deze Limosa ook aandacht voor de veranderingen van de broedvogelbevolking van Noord-Holland in de afgelopen 20 jaar. Over hoe karakteristieke soorten van duin en weide het moeilijk hebben in deze provincie en hoe bosvogels almaar algemener worden.

Sovon laat tevens aandacht uitgaan naar het Atlasproject, waarbij ingegaan wordt op de achtergronden van het veldwerk. Naast deze artikelen aandacht voor interessante internationale vogelliteratuur in de rubriek Andermans Veren. De NOU besteedt aandacht aan de themadag ‘Veroudering bij vogels’ op de komende Landelijke Dag te Nijmegen en het nummer sluit af met de bespreking van twee nieuwe standaardwerken over Koekoeken en rietzangertjes. En dan is de redactie alweer druk met het laatste nummer van dit jaar, met veel zwarte vogels. Lees Limosa!

Limosa ontvangen?
Ontvang je Limosa nog niet? Met een Pluslidmaatschap combineer je je Sovon-lidmaatschap met een abonnement op Limosa, het blad van Sovon en de NOU. Je betaalt dan slechts €27,50 per jaar i.p.v. €30,-

Meld je aan als Pluslid