Cover Limosa 2012-4

Nieuwe Limosa is uit

Er is weer een nieuwe Limosa! Het vierde en laatste nummer van 2012 opent met een lijvig stuk over de broedvogels van laagveenmoeras De Wieden.

Aan de hand van nestonderzoek op verschillende plekken in Nederland wordt in een ander artikel de broedbiologie van de Zwarte Specht in ons land uit de doeken gedaan. Zwarte Ibissen worden steeds regelmatiger in ons land gezien. Het voorkomen sinds halverwege de 19e eeuw is door Sovon op een rijtje gezet, wat resulteert in een smakelijk stuk. In een korte bijdrage wordt een gevaarvolle tocht van een gezin Grote Canadese Ganzen in de bebouwde kom van Haren beschreven; hoe van de nestplaats bij geschikt foerageergebied te geraken in een urbane wereld. Tot slot werd in Friesland fijntjes gedocumenteerd hoe een Winterkoning jonge Koolmezen voerde, ook te lezen in het nieuwe nummer.

Weer op schema
Naast deze artikelen zijn er mededelingen van de NOU en schenkt de rubriek Andermans Veren aandacht aan interessante internationale vogelliteratuur.
De redactie van Limosa is erin geslaagd in de afgelopen acht maanden vier volle nummers uit te brengen. Hiermee is het verschijnen van Limosa weer op regel. Nummer 1 van 2013 staat reeds in de steigers en ook aan de nummers daarna wordt al druk gewerkt. Daaronder bevinden zich zowaar twee themanummers. Ofwel, lees Limosa!

Limosa ontvangen?
Ontvang je Limosa nog niet? Met een Pluslidmaatschap combineer je je Sovon-lidmaatschap met een abonnement op Limosa, het blad van Sovon en de NOU. Je betaalt dan slechts €27,50 per jaar i.p.v. €30,-

Meld je aan als Pluslid