Nieuwe instructievideo: watervogeltelling

Wat heb je nodig om watervogels te tellen? Welke vogel tel je wel en welke niet? Naast de uitgebreide papieren handleiding  is er nu  een korte instructievideo die in een paar minuten de basis laat zien van hoe je watervogels telt.

Sovon organiseert landelijk tellingen van watervogels om  doel aantallen en verspreiding van vogels vast te leggen. Dit gebeurt volgens een vaste methode, zodat de gegevens goed te vergelijken zijn. De nieuwe video laat in korte tijd de basistelrichtlijnen zien van de watervogeltelling.

 

 

Reeks instructiefilmpjes
De wens om via internet  in beeld en geluid uit te leggen hoe een telling in z’n werk gaat, leeft al langere tijd bij Sovon. De video over de Watervogeltelling is de eerste in een geplande reeks van instructiefilmpjes.

Het is natuurlijk geen vervanging van de papieren handleiding, maar geeft wel kort weer hoe een watervogeltelling in zijn werk gaat en waar je op moet letten tijdens een telling. De komende maanden gaan we aan de slag om korte filmpjes te maken van andere telprojecten van Sovon.

Alle instructiefilmpjes worden beschikbaar gemaakt via ons YouTube-kanaal www.youtube.com/sovonvogelonderzoek