Nieuw cursusaanbod bijna gereed

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het cursusaanbod van Sovon. Begin januari zal het vernieuwde aanbod gelanceerd worden. Nieuw zijn bijvoorbeeld de cursus voor slaapplaatstellers en een avond over WaderTrack.

In de loop van de jaren heeft menige vogelwerkgroep een cursus van Sovon gevolgd. Vooral BMP-tellers zijn op deze manier geïnstrueerd. Om zo goed mogelijk in de vraag naar cursussen te voorzien, hebben we enkele nieuwe cursussen ontwikkeld en wordt het huidige aanbod herzien. Voor het meetnet Watervogels is onlangs de eerste nieuwe cursus gegeven, met succes. Meer over deze avond is hier te lezen. Ook over het meetnet Slaapplaatsen wordt er een cursusavond beschikbaar. Vogelwerkgroepen en andere verenigingen die willen kennismaken met het telwerk van Sovon, kunnen straks een vernieuwde avond aanvragen. 

Zelf geven

Voor veel vogelwerkgroepen is het een mooie optie om de cursus zelf te geven. In dat geval voorzien we graag in het materiaal. Het huidige aanbod is hier te zien. Wil je meer informatie over een cursus, dan kun je contact opnemen met Albert de Jong