Negende Europese Ornithologen Conferentie, 27 - 31 August 2013

De negende conferentie van de European Ornithologists’ Union (EOU2013UK) wordt van 27-31 augustus gehouden op de universiteit van East Anglia, Norwich, UK.

Gastheren en organisatoren van EOU2013UK zijn de British Ornithologists’ Union (BOU), British Trust for Ornithology (BTO), Edward Grey Institute of Field Ornithology (EGI), the Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) en de University of East Anglia (UEA).

Eerder vonden EOU-conferenties plaats in Italië, Polen,  Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland en Letland. De conferenties behoren tot de grootste bijeenkomsten van ornithologen in de wereld en zijn de plek voor de uitwisseling van de laatste onwikkelingen op het vlak van ornithologie.

Het wetenschappelijke deel van de conferentie omvat symposia, artikelen en postersessies. Onderwerpen op de symposia zijn o.a. klimaatverandering, morphologie, vogelaanvaringen, pesticidenhabitat management, populatiedynamiek, flyways etcetc.

Bezoek de BOU-site voor meer informatie.