> Neemt Sovon het probleem serieus?

Neemt Sovon het probleem serieus?

Natuurlijk. Enerzijds stimuleren we verjonging van ons tellerscorps. We geven cursussen en ontwikkelen apps en software waardoor de administratie bij het tellen (waaraan vooral jongere tellers een hekel hebben) een fluitje van een cent is. Anderzijds houden we, met het Centraal Bureau voor de Statistiek, de betrouwbaarheid van onze tellingen scherp in de gaten. Zo gaan we, met het CBS, onderzoeken in hoeverre er mogelijk toch een leeftijd gerelateerde component aan sommige trends zit.  Als dat zo is, kunnen we wellicht correctiefactoren inbouwen.