Natuurbescherming als hartstocht

€10.00incl. btw

Natuurbescherming als hartstocht

Frank Saris is oud-directeur van Sovon en behept met een scherp historisch besef inzake de Nederlandse natuurbescherming. Na zijn terugtreden als directeur van Sovon stortte hij zich onder andere op historische archieven met o.a. duizenden briefwisselingen en interviewde vele ‘oud-gedienden’ die Westhoff gekend hebben. Het resulteerde na zeven jaar tijd in een kloek proefschrift en bijbehorende promotie. Natuurbescherming als hartstocht is de publieksversie van het proefschrift en als thematische biografie beschikbaar met vele fraaie historische afbeeldingen .  

Het leven van Westhoff speelde zich af langs een aantal thema’s in de geschiedenis van de natuurbescherming.  Maar wie was Victor Westhoff en wat is zijn invloed geweest op de Nederlandse natuurbescherming? Of hadden de ontwikkelingen in de natuurbescherming vooral invloed op Westhoff? Hoe dan ook, de paralellen zijn opvallend.

Victor Westhoff was een uniek mens van wie tot op heden nog geen biografie was verschenen. Die omissie vult Natuurbescherming als hartstocht op. Een ‘must-have’ voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis van de Nederlandsche natuurbescherming én voor de belangrijkste natuurbeschermer van de tweede helft van de twintigste eeuw.

Natuurbescherming als hartstocht is verschenen bij ISVW Uitgevers en beslaat 424 pagina’s. Het boek is voor € 41,45 te koop in de boekhandel, maar kost voor Sovon-leden en vrijwilligers slechts € 10,00. 

Afbeelding: