Foto: Harvey van Diek

Na TVT komt MUS

De Nationale Tuinvogeltelling (TVT) van 2013 was bijzonder succesvol. Vaker vogels in je dorp of stad tellen? De TVT is een mooie opstap naar Sovons telproject Meetnet Urbane Soorten (MUS).

Hoe werkt MUS?

Het stadsvogelmeetnet is laagdrempelig en kost weinig tijd: per voorjaar zijn er drie tellingen van elk anderhalf uur. Voor deelname aan MUS moet je ongeveer 30 soorten op geluid en zicht herkennen. Hulp daarbij kun je krijgen via de MUS-cursus. Elke telling bestaat uit het bezoeken van je vaste telpunten in een postcodegebied. Dat zijn er minimaal 8 en maximaal 12. Op elk punt tel je 5 minuten. Bij elkaar ben je dus zo'n anderhalf uur op pad.

Meedoen

De deelnemers van MUS zijn enthousiast en ook verbaasd wat je kunt zien in je omgeving. De resultaten van de eerste zes jaar MUS worden in de volgende Sovon-Nieuws gepresenteerd. Een tipje van de sluier: Huismus en Witte Kwikstaart laten een lichte toename zien en de Merel en Spreeuw respectievelijk een lichte en sterke afname. MUS geeft voor Sovon de aantalsontwikkeling en verspreiding van broedvogels in het stedelijk gebied. De resultaten worden ook gebruikt voor de Vogelatlas. Voor informatie en opgave ga je naar deze pagina.

Weet je nu al dat je wilt gaan tellen voor MUS en ken je de stadsvogelsoorten al? Dan kun je jezelf ook direct aanmelden via deze pagina.