MUS-cursus

Vogels zijn overal. Ook in de stad, waar ze sinds 2006 met behulp van het Meetnet Urbane Soorten (MUS) worden geteld. Tellen voor MUS is vrij eenvoudig, zeker na het volgen van de cursus. Deze cursus kan ook als avondvullende lezing worden gegeven.

Inhoud
Deze cursus bestaat uit een theorieavond en eventueel een praktijkochtend. Tijdens de theorieavond maken de cursisten kennis met MUS. Als er resultaten uit de regio bekend zijn, worden die toegelicht. Verder wordt uitgelegd hoe een telling voor MUS in z'n werk gaat en hoe de resultaten kunnen worden ingevoerd op de website. Tijdens de praktijkochtend oefenen cursisten met het uitvoeren van een telling. Dit gebeurt in kleinere groepen, onder leiding van een ervaren MUS-teller.

Doel

Cursisten maken kennis met MUS, leren om zelfstandig een MUS-telling uit te voeren en de resultaten in te voeren via de website van Sovon.

Doelgroep

Vogelaars die de vogels van het stedelijk gebied herkennen.

Omvang

1 theorieavond en eventueel 1 praktijkochtend

Cursusleider(s)

Jan Schoppers