MUS 2012

Na het zesde jaar MUS (Meetnet Urbane Soorten) krijgen we van steeds meer soorten betrouwbare trends. Hoewel zes jaar nog aan de korte kant is, geven de telresultaten wel een indicatie van hoe het de broedvogels in stedelijk gebied vergaat.

Artikel in Sovon-Nieuws 26(1): 14-15.

Document: 

MUS-2012_Schoppers_SN-20131.pdf

Auteurs: 

Schoppers J.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Sovon-Nieuws

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

26

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands