Mossen en Korstmossen in Earnewald & De Alde Faenen

Harry Waltje - BLWG/FFF/Floron

In de veenmoerassen van Nationaal Park De Alde Faenen vinden we een groot aantal bijzondere mossen. Op weg naar het Kuierpaad door het veen bekijken we de korstmossen op en rond kerk van Earnewald. De wandeling begint bij de veerpont op het terras van de Buitenplaats. Neem een loepje mee om de mossen en korstmossen goed te kunnen zien!